Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

w Ruskich Piaskach

 

 

Działalność

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Zamojski. Placówka usytuowana jest w zespole pałacowo – parkowym na skraju wsi Ruskie Piaski, położonej około 20 km od Zamościa. Dom jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 59-ciu przewlekle psychicznie chorych kobiet, w której świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodne z obowiązującym standardem. DPS prowadzi działalność rehabilitacyjną i społeczną na rzecz niepełnosprawnych mieszkanek Domu. Dom dysponuje ogółem 23 pokojami mieszkalnymi 2 i 3 osobowymi. Są w nim także pomieszczenia pobytu dziennego, świetlica, gabinet zabiegowy, sala rehabilitacji, wygodne sanitariaty i różnego rodzaju pomieszczenia gospodarcze. Leczenie mieszkanek odbywa się zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego, a w razie potrzeby w poradniach specjalistycznych. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w  sali wyposażonej w odpowiedni  sprzęt i urządzenia. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowniach mieszczących się budynku terapeutyczno-administracyjnym. Prowadzone są również nabożeństwa we własnej kaplicy. Dostępna jest biblioteka wraz z kafejką internetową. Dom zapewnia mieszkankom usługi fryzjerskie a także kosmetyczne. Mieszkanki biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych, różnego rodzaju imprezach rekreacyjnych i sportowych, zabawach okolicznościowych, wycieczkach, pielgrzymkach, imprezach integracyjnych organizowanych przez DPS w Ruskich Piaskach oraz przez inne jednostki. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy, ustalający dochody i wydatki. Dyrektor Domu organizuje zadania wynikające z zasady jednoosobowego kierownictwa art.4 kodeksu pracy i zakresu czynności. Zadania swoje z gospodarki finansowej realizuje wspólnie z Głównym Księgowym, który współuczestniczy w zarządzaniu Domem i zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.


 

Informacje

Liczba wyświetleń: 882
Utworzono dnia: 16.02.2021

Historia publikacji

  • 17.02.2021 12:19, Administrator
    Edycja strony: Działalność
  • 17.02.2021 09:06, Administrator
    Edycja strony: Działalność
  • 16.02.2021 15:05, Administrator
    Edycja strony: Działalność